הקמה והפעלה של רשתות סיוע ותמיכה חברתיות בקהילות ברחבי הארץ.
הפעילות כוללת גיוס מתנדבים וריכוז ותיאום של פעולות סיוע לנפגעי משבר הקורונה, והקמה וליווי של קהילות שכונתיות ושל קהילות סטודנטים.